De eBurgerpas is breed inzetbaar!


De eBurgerpas is geschikt voor iedere gemeentelijke regeling en voorziening voor het leveren van producten en diensten. Burgers krijgen een eigen persoonlijke app of pas met een "wallet" om zeer eenvoudig gebruik te maken van hun rechten.

Home | Toepassing

Hoe werkt het?


Online dienstverlening is de afgelopen jaren de norm geworden in onze samenleving. Producten en diensten worden online besteld en betaald en in de meeste gevallen direct of binnen 24 uur geleverd. Het regelen van onze bankzaken, het doen van belastingaangifte, communiceren met anderen (privé en zakelijk) en vele andere zaken vinden plaats via computer, tablet en smartphone.

 

Waarom doen we dat dan nog zo weinig als het gaat om gemeentelijke producten en diensten?

 

Met de invoering van het eBurgerpas platform en de eBurgerpas apps voor burgers en aanbieders is online dienstverlening ook eenvoudig in te voeren voor gemeentelijke regelingen en voorzieningen. De eBurgerpas is geschikt voor nagenoeg alle gemeentelijke regelingen en voorzieningen. Enkele voorbeelden:

  • Sport, cultuur, ontspanning, kleding en milieupas.
  • Sociaal domein, minimaregelingen, armoedebestrijding, schuldhulpverlening.
  • Betaling in natura (onder meer voor mantelzorgers en vrijwilligers).

Hoe werkt het?

Gemeenten stellen de rechten vast van de burgers en kennen deze geautomatiseerd toe aan de betreffende burgers. De burgers maken gebruiken van deze rechten bij deelnemende leveranciers. Alle transacties worden daarbij direct en versleuteld op de Blockchain geregistreerd met inachtneming van ieders privacy!

Op ieder moment kunnen burgers in hun eBurgerpas app bekijken op welke regelingen en voorzieningen zij recht hebben en wat hun saldo is. Aanbieders zien in hun eBurgerpas app exact hoeveel transacties er zijn uitgevoerd, wat de bijbehorende saldi zijn en welke vergoeding zij hiervoor mogen verwachten. De administratieve en financiële afhandeling kunnen vervolgens volledig geautomatiseerd plaatsvinden. Facturen versturen, controleren en verschillen verwerken behoren daarmee tot het verleden! Hieronder is een schematische weergave opgenomen. 

infographic

 

Co-creatie

Het eBurgerpas platform is door de eSpecialisten en haar technologiepartner Sphereon in co-creatie ontwikkeld met meerdere gemeenten. Dit blijven we ook in de komende jaren doen, zodat u ervan verzekerd bent dat de eBurgerpas aansluit op de eisen en wensen van gemeenten, burgers en aanbieders. Het ontwikkelen van de eBurgerpas in co-creatie sluit aan op de ambitie van de VNG: Samen Organiseren

Ook uw gemeente kan deelnemen aan de co-creatie en verdere ontwikkeling van de eBurgerpas. Als eBurgerpas co-creatie gemeente:

  • Investeert u in een gezamenlijke innovatieve oplossing voor uw organisatie, uw burgers en uw bedrijven.
  • Vormt u samen met een beperkte groep andere gemeenten de kerngroep voor de verdere ontwikkeling.
  • Vindt niet iedere gemeente opnieuw het wiel uit.
  • Heeft u het recht om een pilot te doen met een voorziening / regeling naar keuze.
  • Krijgt u korting op de jaarlijkse kosten voor de eBurgerpas als u deze in productie neemt.
Als u meer informatie wilt horen we graag van u!

 

Neem contact met ons op